Thành Viên

LỊCH SỬ GIAO DỊCH

Thời gian ID Tài khoản Giao dịch Số tiền Nội dung
20/06 15:34 #1603 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
02/06 15:06 #106 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ MOBIFONE Thành Công!
01/06 16:51 #90 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
31/05 16:13 #33 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!